Úradný preklad
s garanciou najvyššej kvality a správnosti

Úradný preklad – množstvo jazykov
a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Úradný preklad (inak nazývaný aj súdny preklad, overený preklad alebo preklad s pečiatkou) znamená presné preloženie dokumentu podľa znenia originálu, spravidla je určený na úradné účely. Náš tím tvoria skúsení prekladatelia, ktorí patria medzi špičky vo svojom odbore. Sú zárukou správnosti a precíznosti prekladu.

ÚRADNÝ PREKLAD DOKUMENTOV OD SPOLOČNOSTI S-CLUB
SKÚSENÍ PREKLADATELIA
ZÁRUKA SPRÁVNOSTI A PRECÍZNOSTI

Úradný preklad, ktorý spĺňa všetky potrebné náležitosti

Úradný preklad patrí do osobitnej kategórie prekladov. Je štandardne využívaný v úradnom styku (štátne orgány a inštitúcie, veľvyslanectvá, zahraniční zamestnávatelia či organizácie, školy a i.). Vyhotovený úradný preklad dodávame klientom podľa príslušných náležitostí – strany sú zviazané šnúrkou, ktorej konce sú prekryté nálepkou opatrenou úradnou pečiatkou prekladateľa. Samozrejme, že nechýba prekladateľská doložka, ktorá potvrdzuje doslovnú zhodu prekladu s pôvodným textom. Úradný preklad sa zväzuje s originálnym dokumentom, podľa ktorého bol vyhotovený. Originál je možné nahradiť kópiou overenou u notára alebo na matričnom úrade.

Bezchybnosť úradného prekladu

Prekladáme zmluvy, výpisy (z obchodného registra, registra trestov a pod.), daňové priznania, faktúry, diplomy, certifikáty, potvrdenia do práce, vysvedčenia, zdravotnú dokumentáciu, súdne rozhodnutia, ako aj živnostenské, sobášne, rodné či úmrtné listy a ostatné úradné dokumenty. Každý úradný preklad dôkladne skontrolujeme, aby sme zabezpečili jeho prvotriednu kvalitu. Ponúkame flexibilné dodacie lehoty (podľa dohody s klientom). Vykonávame aj expresné preklady. Naši prekladatelia disponujú potrebnými oprávneniami a ostatnými náležitosťami.

Úradný preklad totiž môže realizovať výhradne úradný prekladateľ, ktorý má oprávnenie na vykonávanie takejto činnosti od Ministerstva spravodlivosti SR podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení) a ktorý je evidovaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, taktiež vedenom Ministerstvom spravodlivosti. Patríme aj k špecialistom na tlmočenieodborné preklady, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy.