Odborné preklady
s dôrazom na presnosť a zrozumiteľnosť

Odborné preklady s dôrazom na kvalitu prekladaného slova
a zachovanie významu

V spoločnosti S‑Club garantujeme odborné preklady vo vysokej kvalite prekladaného slova a so zachovaním presného významu. Samozrejmé je dodanie v stanovenom termíne, profesionálny prístup, zodpovednosť a individuálne konzultácie, ktoré napomáhajú k dosiahnutiu prvotriedneho finálneho prekladu.

S-CLUB ZABEZPEČÍ PRVOTRIEDNE ODBORNÉ PREKLADY DO VIAC AKO 40 JAZYKOV
ŠPIČKOVÍ PREKLADATELIA
ODOVZDANIE PODĽA DOHODY

Technické a odborné preklady v réžii profesionálov

Naši prekladatelia majú bohatú prax s prácou s textom a okrem požadovaného jazykového vzdelania disponujú bohatými vedomosťami a znalosťami aj v technických oblastiach ako strojárstvo, informačné technológie, energetika, automobilový priemysel a i. Výsledkom ich úsilia sú jednoznačné a ľahko zrozumiteľné odborné preklady rozličných manuálov, marketingových materiálov, návodov na obsluhu zariadení a pod. Veľkú pozornosť venujeme zisťovaniu špecifických potrieb klientov, ako aj už spomínaným individuálnym konzultáciám. Tie nemalou mierou prispievajú k tomu, že klientom (jednotlivcom aj firmám) zakaždým dodávame odborné preklady spĺňajúce tie najvyššie štandardy. Kvalitu a efektivitu prekladu zvyšujeme používaním moderného softvéru.

Zrozumiteľnosť odborných prekladov

Ak chcete odborné preklady, ktoré budú pre vás jednoznačné a zrozumiteľné, v spoločnosti S‑Club nájdete odborníkov naslovovzatých. Naši prekladatelia si totiž uvedomujú individuálne charakteristiky každého jazyka, jeho špecifické lingvistické pravidlá (gramatika, syntax, morfológia, štylistika a pod.). Majú cit pre jazyk, a preto sú zárukou správneho, úplného a konzistentného prekladu, na ktorý sa môžete spoľahnúť. Žiadne mechanické prekladanie, ale dôsledné odborné preklady s porozumením. Podklady na odborné preklady nám môžete zaslať e-mailom alebo priniesť do kancelárie v Leviciach. Preložené texty vám dodáme spôsobom, ktorý bude pre vás čo najkomfortnejší a, samozrejme, v dohodnutom termíne (realizujeme aj expresné preklady). Špecializujeme sa i na úradný preklad (zmluvy, právne dokumenty a oficiálne listiny). Taktiež sme experti na tlmočenie (konzekutívne, simultánne aj šušotáž).