Kvalitný anglický preklad
na svetovej úrovni

Prvotriedny anglický preklad úradných, odborných a iných textov

V spoločnosti S‑Club spracujeme anglický preklad podľa špecifických požiadaviek klienta. Pri každej spolupráci dodržiavame dohodnuté termíny dodania a dbáme na vysoký kvalitatívny štandard prekladaných textov. Či už ide o zmluvy, zdravotnú dokumentáciu, návody na používanie, rodné listy alebo iné dokumenty.

PRVOTRIEDNY ANGLICKÝ PREKLAD ODBORNÝCH AJ ÚRADNÝCH TEXTOV
S-CLUB ZABEZPEČÍ AJ EXPRESNÝ PREKLAD
RÝCHLO, SPOĽAHLIVO, PRECÍZNE

Presnosť a jednoznačnosť anglického prekladu

Anglický jazyk sa štandardne používa ako hlavný dorozumievací jazyk v mnohých oblastiach. Z toho vyplýva, že repertoár anglických textov je mimoriadne obsiahly. A keďže nie všetci disponujú dokonalými jazykovými zručnosťami, obracajú sa na prekladateľské spoločnosti a agentúry. S‑Club garantuje kvalitný anglický preklad na svetovej úrovni s dôrazom na zachovanie významu, správnosť použitej terminológie a dodržanie kodifikovaných pravidiel pravopisu. To všetko sa odzrkadľuje v presných a jednoznačných prekladoch. Za desaťročia fungovania spoločnosti S‑Club využili náš anglický preklad (ako aj ostatné ponúkané služby) mnohé fyzické osoby i spoločnosti, a to nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Naši prekladatelia majú za sebou tisícky dôsledne preložených stránok rozmanitých textov.

Anglický preklad pre osobné i pracovné účely

Prekladáme do angličtiny aj z angličtiny. Zabezpečíme vám anglický preklad textov rôzneho zamerania. Máme na mysli úradný preklad (tzv. preklad s pečiatkou), ako aj odborné preklady textov z oblastí ako strojárstvo, technika, informačné technológie, marketing, energetika a pod. Naši spoľahliví prekladatelia zabezpečia anglický preklad rozličných oficiálnych dokumentov a listín, návodov a rôznych iných podkladov, ktoré potrebujete pre svoje osobné či pracovné účely. Anglický preklad textov zverujeme výhradne skúseným prekladateľom, ktorí patria medzi najlepších. V spoločnosti S‑Club veríme, že dokonalý anglický preklad odstráni jazykovú bariéru a prispeje k vášmu úspechu. Okrem prekladov zabezpečujeme aj tlmočenie z a do angličtiny a iných svetových jazykov (konzekutívne, simultánne a aj šušotáž).