Prvotriedne, precízne a bezchybné preklady
zabezpečí S‑Club

Špecialisti na preklady
– odborné, úradné a aj expresné

Na prvotriedne preklady od spoločnosti S‑Club sa môžete maximálne spoľahnúť. Preklady textov realizujeme vo viac ako 40 svetových jazykoch. Garantujeme zachovanie presného významu a dodanie prekladov v dohodnutom termíne.

ODBORNÉ A ÚRADNÉ PREKLADY VO VIAC AKO 40 JAZYKOCH
GARANCIA ZACHOVANIA PRESNOSTI VÝZNAMU
DODANIE V DOHODNUTOM TERMÍNE

Flexibilita, dôslednosť a precíznosť prekladov

Už od roku 1992 patríme k expertom na preklady (prekladateľstvo) a tlmočníctvo. Naši prekladatelia majú nielen potrebné vzdelanie a skúsenosti, ale aj bohatú prax v prekladateľskej sfére. V kombinácii s vynikajúcimi znalosťami cudzích jazykov sú zárukou prvotriednych prekladov, ktoré budú jednoznačné, zrozumiteľné a správne. Odmietame mechanické preklady.

Dbáme na precízne a dôsledné preklady, s dôrazom na gramatické, lexikálne, štylistické, syntaktické i morfologické zákonitosti. Naši prekladatelia majú cit pre cudzie jazyky a uvedomujú si ich osobité charakteristiky i špecifiká, ktoré zohľadňujú pri finálnych prekladoch. Aj preto idú do hĺbky textov a citlivo pristupujú aj k najmenším lingvistickým detailom. Výsledkom ich úsilia sú precízne a špičkové preklady, na ktoré sa môžete spoľahnúť. Súčasťou procesu prekladania sú aj individuálne konzultácie s klientom. Finálne preklady vám dodáme spôsobom, ktorý bude pre vás najkomfortnejší. Samozrejme, vo vopred dohodnutom termíne.

Dôsledné preklady, ktoré oceňujú domáci i zahraniční klienti

Pri práci používame aj softvér CAT (computer aided translation), ktorý napomáha pri konzistentnosti prekladov, obzvlášť pri veľkých textových súboroch, na ktorých participujú niekoľkí prekladatelia. Zdôrazňujeme, že CAT pri preklade síce pomáha, ale text neprekladá. Ako už bolo spomenuté, strojové mechanické preklady sú neprípustné a zásadne sa od nich dištancujeme. Našou doménou nie je len úradný preklad.

Zameriavame sa aj na technické odborné preklady, pre vaše potreby zabezpečíme aj expresné preklady. Taktiež poskytujeme aj tlmočenie (konzekutívne, simultánne, šušotáž). Medzi našich klientov patria fyzické osoby, živnostníci, podnikatelia a veľké spoločnosti zo Slovenska i zahraničia (Hongkong, Čína, Izrael, Kanada, Nemecko, Taliansko, Rakúsko, Maďarsko, Bulharsko, Česko, Poľsko a i.). Oceňujú bezchybné preklady, individuálny prístup, profesionálnosť, ústretovú komunikáciu a dodržanie dohodnutých podmienok spolupráce.