S‑Club profesionálne prekladateľstvo
na najvyššej úrovni

Prekladateľstvo s vášňou pre cudzie jazyky

Prekladateľstvo a tlmočenie sú dva hlavné okruhy našej činnosti. Vďaka mnohoročnej bohatej praxi a skúseným prekladateľom a tlmočníkom patríme medzi popredné prekladateľské a tlmočnícke firmy na Slovensku. K maximálnej spokojnosti klientov vykonávame aj rozsiahle a náročné preklady z rozličných odborov.

PREKLADATEĽSTVO V RÉŽII SKÚSENÝCH ODBORNÍKOV ZO SPOLOČNOSTI S-CLUB
VYŠE 40 JAZYKOV
RÝCHLOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ A KVALITA ZA PRIJATEĽNÚ CENU

Tí najlepší v oblasti prekladateľstva

Zakladáme si na poskytovaní špičkových profesionálnych služieb. Striktne dbáme na dodržiavanie dohodnutých termínov. K našim zásadám patrí dôslednosť, individuálny prístup, ústretová komunikácia a diskrétnosť. Prekladateľstvo zabezpečujeme v mnohých oblastiach ľudskej činnosti, a to vo viac ako 40 svetových jazykoch. Zamestnávame najlepších špecialistov na úradný preklad. Do nášho portfólia spadajú aj odborné preklady. Ak vás tlačí čas a potrebujete mať preklad v čo najrýchlejšom termíne, tak určite využijete prekladateľstvo poskytované spoločnosťou S‑Club a jeho expresné preklady. Kratšie texty spracujeme do niekoľkých hodín a dlhšie texty môžeme rozdeliť medzi viacerých prekladateľov tak, aby ste ich mali načas. Avšak nemusíte sa obávať nejednoty. Výsledkom práce našich prekladateľov je jednoliaty, úplný, presný, správny, zrozumiteľný a konzistentný preklad.

Prekladateľstvo, ktoré si ctí každý cudzí jazyk

Prekladateľstvo predstavuje – obrazne povedané – mravčiu prácu. Chybným predpokladom je, že prekladateľ ihneď preloží všetko, teda že je akýmsi chodiacim slovníkom. Prekladateľstvo si vyžaduje čas, prácu so slovníkmi a jednotlivými slovíčkami i vetami a, samozrejme, aj perfektnú znalosť cudzieho jazyka. Naši prekladatelia nepristupujú k textu mechanicky, neprekladajú od slova do slova. Textu sa snažia porozumieť, pochopiť jeho význam a ten následne preniesť z jedného jazyka do druhého tak, aby boli zachované všetky náležitosti daného cudzieho jazyka (gramatika, pravopis, štylistika, syntax – skladba viet atď.). Prekladateľstvo v našej réžii znamená preklad textu, pri ktorom je dodržaná jednotná terminológia a rešpektované lingvistické pravidlá jazyka. Výhodou je, že naši prekladatelia sa výborne orientujú v oblastiach, ktorých sa prekladané texty týkajú.